Uw specialist voor reiniging van uw verspanende machines

040-2092280

Neem contact met ons op

Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.rtcleaning.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door RT Cleaning. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van RT Cleaning is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij RT Cleaning

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met RT Cleaning te mogen claimen of te veronderstellen.

RT Cleaning streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. RT Cleaning aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.rtcleaning.nl op deze pagina.

Uw machines worden niet zomaar gereinigd. Deze worden namelijk met uw eigen emulsie gereinigd zodat de machine niet aangetast kan worden door chemische producten.

Wij zuigen uw machine leeg door een speciale stofzuiger. Deze filtert uw emulsie zodat alle vuile vloeistoffen gefilterd worden en deze gebruiken we dan om de machine te reinigen onder hoge druk (maximaal 70 bar).

Deze emulsie gaat een aantal keer door de filtratie, na deze filtratie zijn de meeste vuile vloeistoffen uit de emulsie en kunt u deze eventueel hergebruiken.

Vaak zien we dat klanten, nadat wij hun machine hebben gereinigd, deze toch vullen met een nieuwe emulsie. We leveren standaard een IBC box mee zodat de vuile emulsies opgeslagen kunnen worden. Daarna kunt u een erkende verwerker contacteren zodat u volgens de richtlijnen van de VROM de oude emulsie afvoert. Hier krijgt u dan een officieel afvoerbewijs van zodat u kunt aantonen aan alle milieueisen te hebben voldaan.

© RT Cleaning 2019. All rights reserved.     |     De Sleutel 5  –  5652 AS Eindhoven     |     Email: info@rtcleaning.nl     |     Designed by reclame bureau frank